Firma ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY „LAZUR” ZDZISŁAWA MOCHOCKA realizuje projekt pt. Automatyzacja procesów technologicznych, pakowania oraz okołoprodukcyjnych w Cukierni „LAZUR”. nr FEPW.01.02-IP.01-0068/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Priorytet I. Przedsiębiorczość i Innowacje Działanie 1.2 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Cel projektu:

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie zniwelować luki w automatyzacji pracy w Zakładzie Piekarniczo-Cukierniczym „LAZUR”, które pociągają za sobą duże zaangażowanie pracowników, jak również wpływają negatywnie na wydajność produkcji.

W ramach realizacji projektu, zaplanowano działania inwestycyjne tj.:

– zakup robota przemysłowego

– zakup automatu-składarki do kartonu

– zakup zmywarki wózkowej

– zakup kontrolera wagi.

Planowane efekty i rezultaty:

Planowany zakup urządzeń umożliwi zastąpienie procesów wykonywanych obecnie ręcznie automatyzacją pracy. Planowanym rezultatem projektu będzie m.in. zmniejszenie liczby pracowników: obsługujących proces mycia blach, obsługujących proces podawania blach na linię technologiczną, składających kartony, obsługujących proces ważenia produktu gotowego; zmniejszenie zużycia wody o ok. 39%.

Realizacja projektu znacząco przyczyni się do zwiększenia poziomu automatyzacji i robotyzacji Cukierni „LAZUR”.

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 1 751 520,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 857 400,00 PLN

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie